Database Research Group
Data structures, Query processing, XML, ...
Sign In
loading spinner

Grants

2010

Handling XML Data in Heterogeneous and Dynamic Environments

GAČR P202/10/0573
01.01.2010 - 31.12.2012
doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D., Ing. Peter Chovanec, Ing. Jiří Walder, Ing. Filip Křižka
GAČR
Abstract: -

Datové struktury podporující techniky indexování XML dat

SP/2010138
01.01.2010 - 30.12.2010
doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D., Ing. Peter Chovanec, Ing. Jiří Walder, Ing. Filip Křižka
SGS
Abstract: XML formát dat a XML databáze představují novou alternativu k relačním databázím. XML databáze mohou významni urychlit a zjednodušit implementaci velkého webového informačního systému popř. aplikace založené na SOA (Service-Oriented Architecture) architektuře. U XML databáze je duležitá efektivita vyhledávání. Současné XML databáze plni nevyužívají nových indexovacích přístupu a nejčastiji spoléhají na relační SQL procesory, které nejsou navrženy pro efektivní vykonávání XML dotazu. Tento projekt by se mil zabývat metodami pro uložení XML a efektivními algoritmy pro vykonávání XQuery dotazu.\r\n\r\nV této oblasti existuje mnoho smiru problému a případných zlepšení, které je možno zkoumat. V oblasti uložení XML je to aplikace specializovaných datových struktur, jenž umožní efektivnijší vykonávání. Zejména je to aplikace komprimovaných dynamických datových struktur, které mohou výrazni snížit počet diskových přístupu. Komprimované datové struktury se dají aplikovat přímo v algoritmech pro vykonávání XML dotazu na komprimaci mezivýsledku v případi že se nevejdou do hlavní pamiti. Další zajímavou oblastí jsou statistiky a souhrné stromy (DataGuide) XML dokumentu. DataGuide muže být využit pro rychlejší vykonávání XML dotazu.
Contact Info
DBRG placement
Database Research Group 17. listopadu 15/2172 708 33, Ostrava-Poruba Email: michal.kratky@vsb.cz