Database Research Group
Data structures, Query processing, XML, ...
Sign In
loading spinner

Workshops

2019

Hardwarové effekty

Radim Bača
08.03.2019
Abstract: Přednáška ukazuje vliv hardware na chování kódu. Ukázky jsou v C++ nicméně HW efekty jsou obecné a daly by se simulovat i v jiných jazycích.

Kompila a ladění projektů v C++

Radim Bača
22.02.2019
Abstract: Prezentace nástrojů pro ladění výkonu a paměti C++ na win a linux.

AIR Tritia - Systém pre riadenie kvality ovzdušia

Peter Chovanec
08.02.2019
Abstract: Úvodna prezentácia k systému pre riadenie kvality ovzdušia v oblasti TRITIA

2018

Deklarativnost jazyka SQL v jeho reálných implementacích, aneb jak naučit starého psa novým kouskům

Radim Bača
17.01.2018
Abstract: V přednášce se ukazujeme jak i u poměrně triviálních zadání může různá syntaxe SQL dotazů vést ke zcela odlišných plánům vykonání. Pokusím se rozvést úvahy co by se mělo změnit, aby SQL optimalizátory vybíraly co nejlepší plán bez ohledu na použitý zápis SQL příkazu.

2014

Ladění fyzického návrhu databáze

Radim Bača
04.07.2014
Abstract: Úvod k projektu, který se zabývá možností uložení databáze s vytížením a posuzováním kvality fyzického návrhu pro toto vytížení.

Sigmod - závěrečné zhodnocení

Radim Bača
13.05.2014

ACM SIGMOD programming contest 2014: SSE Performance

Pavel Bednář
26.03.2014
Abstract: Porovnání sekvenčního průchodu polem pomocí konvenčního algoritmu a SSE registrů pro int a short.

ACM SIGMOD programming contest 2014 #3

Petr Lukáš
25.02.2014
Abstract: Algoritmy pro dotazy Q1 a Q2

ACM SIGMOD programming contest 2014 #2

Radim Bača
18.02.2014
Abstract: Podrobnější rozbor zadání a návrh řešení

ACM SIGMOD programming contest 2014

Radim Bača
11.02.2014
Abstract: Úvod k zadání ACM SIGMOD programming contest

2013

QuickDB Scalability II

Michal Krátký
17.12.2013
Abstract: This presentation shows some issues and bottlenecks related to multi-parallel data processing. The performance of multi-parallel point queries in the B-tree without any synchronization is shown.

QuickDB Scalability

Michal Krátký
03.12.2013
Abstract: This presentation shows C++11 Threads and some issues and bottlenecks related to multi-parallel data processing.

On the Efficiency of Multiple Range Query Processing in Multidimensional Data Structures

Peter Chovanec
22.11.2013
Abstract: Many real world queries can be transformed to a multiple range query: the query including more than one query rectangle. In this presentation, we show processing of this type of the range query. First, we show an algorithm processing a sequence of range queries. Second, we introduce a special type of the multiple range query, the Cartesian range query.

XQuery processing

Petr Lukáš
05.03.2013
Abstract: Představení prototypu XQuery procesoru QuickXDB. Porovnání s jinými procesory.

2012

GTPStack; Optimal and Efficient Generalized Twig Pattern Processing: A Combination of Preorder and Postorder Filterings

Radim Bača
19.12.2012
GTPStack.pdf (65x)

Processing of Range Query Using SIMD and GPU

Pavel Bednář
05.10.2012
Abstract: Srovnání sekvenčního, SIMD a GPU algoritmu pro zpracování rozsahových dotazů.

N-gram Extraction and Searching in Large Text Collections

Michal Krátký
15.02.2012
Abstract: Prezentace k současnému stavu projektu detekce plagiátů.n-gram extraction, searching n-gram collections, theoretical model and design of an index

Efficiency In Low-Level Programming 2

Peter Chovanec
01.02.2012
Abstract: Memories, Cachies, CPU profiling, Branch Misprediction, Cache Hits/Misses, Page Faults and Context Switches

Efficiency of Low-Level Programming

Peter Chovanec
17.01.2012
Abstract: Basic rules for efficient coding, Profiling of execution time and optimization

2011

Distribuované nerelační databáze

Radim Bača
20.12.2011
Abstract: Úvod do NoSQL databází. Popis hlavních problémů současných relačních distribuovaných databází, klasifikace NoSQL databází a popis několika hlavních technik spojených s NoSQL řešeními.

CUDA Enabled Range Query

Radim Bača
13.12.2011
Abstract: CUDA Enabled Range Query

Stránkované datové struktury a přístupy na disk

Michal Krátký
04.11.2011
Abstract: Stránkované datové struktury a přístupy na disk

Úvodní přednáška k frameworku na datové struktury

Radim Bača
07.10.2011

Úvodní seminář skupiny

Michal Krátký
22.09.2011

Flexible Cache

Radim Bača
13.05.2011

2010

R-trees, Multidimensional Range Queries and Optimization of Disk Accesses

Peter Chovanec
23.10.2010
Abstract: R-trees, Operation and queries on R-trees, Issues of R-trees,Optimalization of DA on R-trees, Index Organization in Relational DBMS

2008

Real-time Compression of Data Structures

Radim Bača
12.11.2008

Paged Data Structures

Michal Krátký
21.10.2008

New Concept of Active Database Events

Jiří Walder
15.10.2008

Holistic Approaches to Indexing XML Data II

Radim Bača
08.10.2008

Holistic Approaches to Indexing XML Data I

Radim Bača
01.10.2008

Přehled publikací a projektů

Michal Krátký
24.09.2008

Úvodní seminár

Michal Krátký
16.09.2008
Contact Info
DBRG placement
Database Research Group 17. listopadu 15/2172 708 33, Ostrava-Poruba Email: michal.kratky@vsb.cz